Lãnh Cung (Xong)

Lãnh cung

LC.png

Tác Giả: Duy Túy Phương Hưu

Thể Loại: cổ đại, thuần sinh, HE (nhưng bản edit là OE)

Tình Trạng: Hoàn

 

Edit: Tịch

MÌNH EDIT BẢN NÀY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH LỢI NHUẬN VÀ CHỈ LÀ EDIT CHUI NÊN MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY CỦA MÌNH.

Đôi lời: Vì đây là quà năm mới tặng hội mẹ ghẻ nên Tịch sẽ không set pass các kiểu con đà điểu. Nhưng nếu Tịch phát hiện bản edit này bị repost ở bất kì nơi nào theo bất kì hình thức nào, Tịch sẽ lập tức khóa bản edit và từ giờ trở đi sẽ không để mở bất cứ một truyện nào nữa. Mong  mọi người hiểu cho.

 

Thượng

Trung [1] [2]

Hạ

Drop

Convert phần kết HE