Review Đam mỹ

Công việc review này bạn Tịch không làm thường xuyên, chỉ khi có một quyển đam nào đấy mà bạn cực kỳ thích hoặc ấn tượng, cộng với có thời gian rảnh mới làm. Nhưng thôi, cứ làm cái page đặt đây cho đàng hoàng.

Vid review rất ít nên sẽ k sắp xếp theo alphabet.


Láng Giềng – Vu Vũ

Thể loại: Chủng điền văn, cổ đại không tưởng, thanh mai trúc mã

 

Nhất khuyết ly ca trường đình mộ – Chung Hiểu Sinh

Thể Loại: cổ trang, cung đình, 1×1, ngược tâm ngược thân, OE.