Tôi kể…

[Tuyển tập] Tôi kể…

Tác giả: Tịch

Thể loại: Truyện tự thuật ngắn, BL

Đôi lời: Trong Tuyển tập này, tình cảm sẽ không nặng, đa số chỉ là thoáng qua tô điểm thôi, nên sẽ không có những thứ như yêu nhau đến muôn đời vạn kiếp hay thề nguyện sống chết. Con người ta có rất nhiều thứ, và tình cảm thì là một góc trong đó.

Truyện ngắn 1: Cô Tô

(SE)

.

.

Truyện ngắn 2: Sưa

(OE)

.

.

Truyện ngắn 3: Tháng tư

(OE)