Truyện convert

Truyện convert

Ở trước mỗi truyện convert sẽ thêm [cv]

1. Bản convert là gì? Có giống QT không?

– Về cơ bản là giống. Convert là bản trung chuyển giữa QT và edit. Đại loại là convert dễ hiểu hơn QT, nhưng lại giữ nguyên cấu trúc tiếng trung chứ không như edit.

2. Convert có gì ưu điểm hơn QT?

– Update Name này, cụm từ khó hiểu này. (Thay vì bản QT là liễu từ lông mày, bản convert sẽ là Liễu Tòng Mi)

3. Convert có gì ưu điểm hơn edit?

– Giữ nguyên câu. Edit có thể bị pha trộn văn phong của editor nhưng convert thì không. Nó trung thành với bản gốc.

4. Tại sao lại mở chuyên mực này?

*Convert nhanh hơn edit 2-6 lần (convert ngồi dềnh dàng cũng chỉ 30' 1 chương, edit thì xác định phải 1-3 tiếng)

*Convert ít bị ăn cắp.

*Trong quá trình convert có thể nâng cấp được VP.